Με Σεβασμό, Υπευθυνότητα και Αγάπη

Οι εικόνες αν και σαφώς είναι έργα τέχνης, απαιτούν έναν διαφορετικό χειρισμό. Γιατί πέραν του αισθητικού και τεχνικού κομματιού, επιτελούν έναν ρόλο σε ένα πνευματικό επίπεδο, ανώτερο. Έχουν δεχτεί τον ασπασμό και τις προσευχές των πιστών. Είναι σημαντικό, οι διεργασίες της συντήρησης να μην απαλείψουν αυτόν τον χαρακτήρα, αλλά να τον ενδυναμώσουν και να τον αναδείξουν.


Στο εργαστήριο μας συντηρούμε παλιές εικόνες οι οποίες έχουν μαυρίσει ή αλλοιωθεί από το πέρασμα του χρόνου. Η πολυετής πείρα μας στην συντήρηση εικόνων, αλλά και η υπευθυνότητα με την οποία αναλαμβάνουμε την κάθε εργασία, εγγυόνται άψογο αποτέλεσμα. Μετά από την συντήρηση το έργο θα μπορεί να αναδείξει την ιστορική αλλά και καλλιτεχνική του αξία, χωρίς να φαίνεται η παραμικρή παρέμβαση από εμάς. Στο εργαστήριο μας διαθέτουμε άριστο εξοπλισμό και τα καλύτερα υλικά που χρειάζεται για την ανάδειξη της κάθε εικόνας.

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα της δουλείας μας και επικοινωνήστε μαζί μας, εάν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ